1. đăng nhập tài khoản diễn đàn vui lòng kích hoạt Gmail và Active Forum tại: Đây

  Luật lệ và lối chơi GR:VN 2020 click vào : Đây

  Chơi phiên bản SAMP mobile trên trình duyệt Android click vào: Đây

  Hướng dẫn chức năng trò chơi tại : Đây

  Hướng dẫn tải game click vào : Đây

Thành viên tiêu biểu

 1. 60

  Orlando_Sentinel

  Thành Viên Cấp 2
  Bài viết:
  60
  Đã được thích:
  10
  Điểm thành tích:
  8
 2. 47

  JeskyS

  GTA-RP.VN, Nam, 21
  Bài viết:
  47
  Đã được thích:
  14
  Điểm thành tích:
  8
 3. 46

  Lothar_Matthaus

  Thành Viên Cấp 2
  Bài viết:
  46
  Đã được thích:
  17
  Điểm thành tích:
  8
 4. 25

  Hoang_Thuan

  Thành Viên Cấp 1
  Bài viết:
  25
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 5. 24

  Henry_Hitea

  Thành Viên Cấp 1
  Bài viết:
  24
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  3
 6. 22

  Minh_Tuann

  Thành Viên Cấp 1
  Bài viết:
  22
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 7. 20

  Tom_Brando

  Thành Viên Cấp 1
  Bài viết:
  20
  Đã được thích:
  14
  Điểm thành tích:
  3
 8. 16

  Gavin

  GTA-RP.VN, Nam
  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  3
 9. 14

  Sergei_Gonchar

  Thành Viên Cấp 1
  Bài viết:
  14
  Đã được thích:
  7
  Điểm thành tích:
  3
 10. 14

  Sharif_Maynard

  Thành Viên Cấp 1
  Bài viết:
  14
  Đã được thích:
  8
  Điểm thành tích:
  3
 11. 14

  Minh

  GTA-RP.VN
  Bài viết:
  14
  Đã được thích:
  8
  Điểm thành tích:
  3
 12. 13

  Alex_Benjamin

  Thành Viên Cấp 1
  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 13. 12

  Damian_Bryceson

  Thành Viên Cấp 1
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  16
  Điểm thành tích:
  3
 14. 12

  Nguyen_Trung_Hieu

  Thành Viên Cấp 1
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  4
  Điểm thành tích:
  3
 15. 11

  Brad

  GTA-RP.VN, Nam
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  6
  Điểm thành tích:
  3
 16. 10

  Samuel_Hayes

  Thành Viên Cấp 1
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 17. 9

  Victor_Huang

  Thành Viên Cấp 1
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  8
  Điểm thành tích:
  3
 18. 9

  Gwyn

  GTA-RP.VN
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 19. 8

  Dark_Zen

  Thành Viên Cấp 1
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  3
 20. 8

  Xavier_Gwyneth

  Thành Viên Cấp 1
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3